Harry Potter

Buhay ba ang Dumbledore?

Ang mga mag-aaral at propesor sa Hogwarts ay labis na nagdalamhati at nami-miss si Dumbledore pagkamatay niya, ngunit nabuhay ba siya? Bakit kailangan niyang mamatay?